Esittelyssä uudet Sales & Marketing -tiimin jäsenet!

Uudet tyontekijat

Vuosi 2021 on tuonut monille toimijoille ja tekijöille uusia tuulia – niin myös meille! Vuoden alussa muodostimme tuoreen Sales & Marketing -tiimin, kun neljä uutta työntekijää liittyi joukkoomme. Tiimiin toki kuuluu lisäksi meillä jo pidempään työskennelleitä tekijöitä, mutta esittelyssä nyt joukkomme uusimmat vahvistukset.

Ilkka Kuusi (vasemmalla ylhäällä) eli Ile on tuore kauppatieteiden kandidaatti, joka haluaa haasteiden kautta kehittää osaamistaan. Opiskeluaikana hänen kiinnostuksensa IT-sektoria kohtaan on kasvanut, minkä vuoksi hän halusi päästä kohtaamaan uusia haasteita juuri AJR Solutionsilla. Yrityssuhdevastaavan ja myyntineuvottelijan roolien kautta Ilkalta löytyy vahva pohja myyntityöhön sekä monipuoliset neuvottelutaidot. Lisäksi hänen vahvuuksiaan ovat nopea uusiin tilanteisiin sopeutuminen ja analyyttinen ajattelutapa.

Ilkka Kuusimäki (oikealla ylhäällä) eli Ike on alun perin esitysteknisen alan ammattilainen ja ennen AJR Solutionsille saapumistaan hän toimi osaomistajana tapahtumiin valosuunnittelua ja -toteutusta tehneessä yrityksessä. Koronapandemian myötä oli kuitenkin aika siirtyä tapahtuma-alalta kokeilemaan jotain uutta, minkä ansiosta Ike on nyt meillä syventämässä myynti- ja markkinointitaitojaan. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu ongelmien rauhallisen luova ratkaisu sekä niin isojen kokonaisuuksien kuin yksityiskohtienkin hallinta.

Katri Kulmala (vasemmalla alhaalla) on IT-alan “paluumuuttaja” ja liiketalouden tradenomi, joka on toiminut viime aikoina mm. digimarkkinointialan B2B-myyjänä sekä markkinointi- ja IT-vastaavana perheyrityksessään. Nyt AJR Solutionsilla hän saa edelleen jatkaa näiden kahden alan yhdistämistä. Katri on aktiivinen verkostoituja, joka haluaa tekemisellään vaikuttaa myös ympäröivään yhteiskuntaan; hän on tänäkin vuonna mukana sekä Nuorten Yrittäjien valtakunnallisessa johtoryhmässä että oman kotikaupunkinsa Salon Nuorkauppakamarin hallituksessa. Katrin arkea rytmittää myös kaksi kouluikäistä lasta, jotka pitävät huolen siitä, että aikaa käytetään muuhunkin kuin työasioihin tai luottamushenkilötoimiin.

Jenna Jalkanen (oikealla alhaalla) on kaupallisen alan yliopisto-opiskelija, joka on perehtynyt markkinointiin opintojensa myötä. Hän halusi päästä kehittämään taitojaan myös käytännön tasolla ja päätyi näin osaksi Sales & Marketing -tiimiämme. Lisäksi Jenna on kiinnostunut IT-alasta tietojenkäsittelytieteiden sivuaineopintojensa kautta, mikä teki markkinointitehtävistä AJR Solutionsilla hänelle täydellisen ratkaisun. Jennalta löytyy vahva analyyttinen puoli sekä monipuolinen näkemys markkinoinnin toiminnasta, joita hän pääsee hyödyntämään uusissa tehtävissään.

Uusi Sales & Marketing -tiimimme koostuu siis monipuolisista osaajista, joiden käsissä myynti ja markkinointi on tehokkaalla mallilla.  Toivomme jokaiselle onnistumisen iloa ja menestyksekästä työuraa täällä AJR Solutionsilla!